mobilní technika
Začínám s trochu neobvyklým tématem…

A vlastně tématem, který je blízký každému z nás. Čas je pro každého, spolu se zdravím, tím nejcennějším co máme. Někomu byl nadělen velkoryse, jinému poskromnu. Většina jej nechává volně plynout, ostatní jej plánovitě užívají. A takto bychom toto téma mohli rozvíjet dál a dál.
Ale co jsem vám chtěla sdělit, proč tady rozebírám tento pojem. Já jsem chtěla především mluvit o tom, že je prima, když umíme užívat času na to co chceme dělat, co nás oslovuje, co nás baví, s čím se ztotožňujeme. Jak jsem dnes slyšela v jednom podcastu: „…dělejte to, co chcete dělat, to, čím chcete zaplnit svůj čas…“. To si můžeme vyložit třeba tak, že mám-li nějaký cíl ke kterému chci dojít, můžeme si zvolit různé cesty. Můžeme jít cestou já musím něco udělat, nebo cestou, já to chci udělat. Také je důležité znát své možnosti a dovednosti. Vydám se cestou zdlouhavou, nebo tou nejkratší? Je prima mít možnost volby. Někdy úplně stačí využít nabízených možností, bonusů a zvolit tu kratší a rychlejší cestu. Využití dnes dostupné techniky je ideální v mnoha směrech. Prostřednictvím telefonů, které máme neustále u sebe, se dostaneme ke spoustě aplikacím, souborům, databázím. Vyhledáváním a prohlížením si krátíme čas, ale i o spoustu vzácného času přicházíme, když bloumáme v síti bezcílně. Jak už to tak obvykle bývá, je i nepříjemná stránka jak se dostat k cíli. A to, jak již určitě tušíte, nastane v případě, když není možnost volby. A to z různých důvodů. Nejčastěji ovšem právě z důvodu časové tísně. Díky za ty počítače, telefony, kopírky a laminovačky! Tolik času a práce nám ušetří. Stačí jen vzít jeden soubor, poslat ho do kopírky a vmžiku ho máte namnožený. To se to pracuje, bez obkreslování, gumování, retušování…
Je to skvělé.